Truyền hình Đại Lộc

.Giải quyết việc làm cho gần 160 đối tượng chấp hành xong án phạt từ tái hòa nhập cộng đồng.

     Để giúp những người lầm lỡ có điều kiện hoàn lương, thời gian qua, Công an huyện Đại Lộc đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể của các địa phương xây dựng các mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng như: mô hình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại thị trấn Ái Nghĩa; mô hình “Thắp sáng niềm tin” tại xã Đại Lãnh… Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 75 đối tượng được tiếp cận nguồn vốn vay với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nhờ vậy, đã giải quyết việc làm cho gần 160 đối tượng với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng, góp phần đáng kể vào việc giảm tình trạng tái phạm tội của các đối tượng.

                                                                                                      Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?