Truyền hình Đại Lộc

Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong sử dụng Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước tại các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Đại Lộc

     Triển khai thực hiện Thông báo số 1952/TB-KBNN ngày 19/4/2024 của Kho bạc Nhà nước về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong sử dụng Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước tại các đơn vị sử dụng ngân sách, Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đại Lộc đã chỉ đạo các giao dịch viên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi lưu ý trong quá trình xử lý chứng từ của đơn vị cần lưu tâm đến thời gian ký số của Chủ tài khoản và Kế toán có thời gian ký cách nhau chỉ vài giây để theo dõi nhắc nhở nếu Kế toán có nắm giữ Chứng thư số của Chủ tài khoản. Đồng thời, khẩn trương thông báo đến đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) đang tham gia vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)tiến hành kiểm tra lại tài khoản tham gia sử dụng DVCTT, trường hợp gặp các nguy cơ đe dọa, hành vi xâm phạm, các rủi ro về an toàn thông tin thì nhanh chóng báo cáo bộ phận chuyên trách Kho bạc Nhà nước (KBNN) để có biện pháp xử lý cho phù hợp. Nhờ vậy,  trong quá trình kiểm tra vẫn chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ lộ lọt thông tin tài khoản, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro gây mất an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng DVCTT.

     Để hạn chế rủi ro cho các ĐVSDNS, trong thời gian qua KBNN đã đềra nhiều biện pháp để nhận diện và hạn chế rủi ro. Trong đó, đã triển khai cho các ĐVSDNS cài ứng dụng cảnh báo rủi ro vốn chi NSNN trên điện thoại di động để kiểm soát các khoản thanh toán do mình thực hiện theo Công văn số 3862/KBNN-CNTT về việc triển khai ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN. Ứng dụng này đã cung cấp nhiều thông tin cho khách hàng như: tình hình biến động số dư, quá trình xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ rút tiền mặt trong quá trình giao dịch với KBNN. Tuy nhiên, lượng cài đặt ứng dụng vẫn chưa đạt 100%. Đồng thời, các ĐVSDNS cần thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong sử dụng DVCTT theo Thông báo số 1952 của Kho bạc Nhà nước như:

     Tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập DVCTT cho người khác không có trách nhiệm, quyền hạn vào hệ thống DVCTT của KBNN. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ số liệu kế toán, thanh toán, số dư tài khoản trên các mẫu đối chiếu với KBNN.

     Không sử dụng chức năng lưu mật khẩu mặc định để tự động đăng nhập vào DVCTT. Đổi mật khẩu định kỳ 42 ngày theo thông báo của hệ thống DVCTT hoặc đổi khi có dấu hiện bất thường, mật khẩu phải đủ độ mạnh theo quy định và hạn chế sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều ứng dụng.

     Cài đặt phần mềm chống Virus trên máy tính người dùng truy cập vào hệ thống DVCTT. Hạn chế hoặc không tải các phần mềm từ nguồn không đáng tin cậy vào máy tính của người dùng.

     Rà soát địa chỉ thư điện tử đã đăng ký trên DVCTT và hệ thống báo cáo tài chính nhà nước, đảm bảo đúng với thư điện tử của người sử dụng tại đơn vị, đồng thời không chia sẻ mật khẩu thư điện tử của mình cho người khác.

     Những đơn vị đang bố trí một người làm nhiệm vụ Kế toán trưởng kiêm Kế toán viên, đơn vị cần tạo một tài khoản đăng nhập vào DVCTT với 2 vai trò Kế toán trưởng và Kế toán viên, không cần thiết phải tạo 2 tài khoản riêng biệt cho Kế toán trưởng và Kế toán viên.

Thực hiện thủ tục Cải cách hành chính, chương trình chuyển đổi số nhằm mục tiêu hướng đến Kho bạc số, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động KBNN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết, cấp bách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị có giao dịch với KBNN thông qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Theo đó, các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn, an ninh thông tin trong sử dụng DVCTT của KBNN sẽ được kiểm soát, ngăn chặn sớm. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách, nâng cao chất lượng phục vụ KBNN đối với ĐVSDNS. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mục tiêu riêng của ngành KBNN mà còn của các ĐVSDNS./.

                                                   Nguyễn Quang Cảnh(KBNN huyện Đại Lộc)

 

 

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?