Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa I năm 2024

     Ngày 24/01, Trung tâm Chính trị huyện Đại Lộc tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa I năm 2024. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; cán bộ, chuyên viên Trung tâm Chính trị huyện.

     Tham gia Lớp bồi dưỡng có 54 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, có 21 học viên là lực lượng dân quân thuộc 11 chi bộ Quân sự xã, thị trấn. Các học viên sẽ được truyền đạt 05 chuyên đề cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, học viên còn được thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế.

                                                    Nguyễn Thị Tuyết (Ban Tuyên giáo HU)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?