Truyền hình Đại Lộc

Giấy mời Giao ban 6 tháng đầu năm 2019

 

Số hiệu: 08 GM-PVH&TT

Ngày ký: 08/7/2019

Người ký: Phan Vân Trình - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Tải Giấy mời tại đây

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?