Truyền hình Đại Lộc

Thị trấn Ái Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác môi trường và thu gom rác thải năm 2023

     Sáng ngày 09/1, thị trấn Ái Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác môi trường và thu gom rác thải năm 2023, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2024.

     Năm 2023, công tác vệ sinh môi trường nói chung, việc thu gom rác thải nói riêng cơ bản được đảm bảo; người dân đã nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Đến nay, toàn thị trấn có 2.743 hộ tham gia thu gom rác thải ở kiệt, hẻm. Trong năm 2023, địa phương đã đầu tư mua sắm thêm 28 thùng rác, xóa 04 điểm tập kết rác tập trung và san ủi 01 điểm tập kết rác dự phòng tại núi Sơn Gà với kinh phí trên 150 triệu đồng, lắp đặt hệ thống camera tại một số điểm công cộng để giám sát công tác môi trường. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường huyện kiểm tra, xử lý công tác môi trường tại Công ty Dệt May Phú Tường, khu xử lý nước thải Đô thị Nam, nhà máy chế biến thức ăn gia súc Hải Thành Công…

     Bên cạnh những mặc tích cực thì công tác bảo vệ môi trường còn một số hạn chế như: Một số hộ dân chưa tích cực tham gia vào công tác thu gom, xử lý rác thải. Nhiều hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư chưa thực hiện tốt vệ sinh chuồng trại gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Vấn đề thu gom, xử lý rác thải nguy hại trên đồng ruộng còn gặp nhiều khó khăn, việc phân loại rác tại nguồn còn gặp hạn chế…

     Dịp này, UBND thị trấn Ái Nghĩa đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường năm 2023.

                                                                                          Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?