Truyền hình Đại Lộc

Tập huấn phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

     UBND xã Đại Hòa vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tổ chức tập huấn phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cho nhân dân trên địa bàn xã.

     Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe một số nội dung cơ bản của Quyết định 3361 ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Một số các định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây như: ổi, cam, mít Thái, chuối cho năng suất cao trên địa bàn xã.

                                                                               Võ Văn Quốc (Đại Hòa)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?