Truyền hình Đại Lộc

UBND xã Đại Hồng tổ chức khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Nhà bia di tích lịch sử Khe Cổng , thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng.

     UBND xã Đại Hồng vừa tổ chức khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Nhà bia di tích lịch sử Khe Cổng, thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng.

     Nhà bia di tích lịch sử Khe Cổng được xây dựng cách Khe Cổng khoảng hơn 100m theo hướng Nam bên trên bờ Đông của Khe Hóc Chùa. 50 năm trước, nơi đây, ngay sau Hiệp định Giơ- ne- vơ, địch đã hèn hạ thủ tiêu 5 đồng chí xã ủy Đại Hồng trung kiên, trong đó có đồng chí Phan Thanh Thủ.

     Tháng 7/2004, Đảng bộ và nhân dân xã Đại Hồng đã xây dựng nhà Bia di tích tại Khe Cổng trên diện tích 500m2, tổng kinh phí 650 triệu đồng, từ nguồn kinh phí của huyện Đại Lộc và xã Đại Hồng. Di tích Khe Cổng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ; thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng và lòng tự hào đối với những người đã đóng góp công sức, xương máu của mình cho đất nước. Hàng năm, tại di tích này Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã Đại Hồng tổ chức nói chuyện giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân xã Đại Hồng.

     Ngày 9/8/1999, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 2385/QĐ-UB về việc bảo vệ di tích Khe Cổng, xã Đại Hồng. Hiện di tích được UBND xã Đại Hồng giao cho Trường Tiểu học Nguyễn Minh Chấn nhận chăm sóc.

                                                                                                              Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?