Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Thạnh thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có có cách mạng và bảo trợ xã hội

     Xã Đại Thạnh được chọn làm điểm triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công cách mạng và bảo trợ xã hội.

     Trong thời gian từ ngày 06 đến ngày 08/9, UBND xã phối hợp với Bưu điện Đại Lộc và Ngân hàng Nam Á hướng dẫn cho các đối tượng mở thẻ để được nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

                                                                                      Dương Năm (Đại Thạnh)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?