Truyền hình Đại Lộc

Công an xã Đại Tân trao trả lại tài sản cho người bị đánh rơi

     Ngày 15/8, trên đoạn đường từ thôn An Chánh (xã Đại Tân) đến chợ Phú Thuận (xã Đại Thắng), bà Phạm Thị Đây có đánh rơi 01 sợi dây chuyền vàng và 01 nhẫn vàng, tổng cộng 04 chỉ cùng một số tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo mất, Công an xã đã phát đi thông báo trên hệ thống truyền thanh địa phương và trang Facebook Công an xã để tìm người nhặt được tài sản nói trên.

     Đến sáng ngày 16/8, ông Phạm Khoa, tổ 2, thôn An Chánh, xã Đại Tân đã đến Công an xã trao lại toàn bộ số tìa sản nói trên cho bà Phạm Thị Đây.

                                                                                                   Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?