Truyền hình Đại Lộc

Công an huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự và công tác tái hòa nhập cộng đồng

     Ngày 09/9, Công an huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tham dự Hội nghị có gần 70 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Trưởng Công an và cán bộ công an phụ trách công tác thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng ở các xã, thị trấn.

     Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các chuyên đề về: Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù gồm những quy định về: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; Nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; Trình tự, thủ tục thi hành án hình sự tại cộng đồng; Những nội dung cơ bản của công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng… Qua đó, giúp cho người làm công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng ở các xã, thị trấn nắm vững hơn về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là cơ sở pháp lý để vận dụng vào thực tế, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

 Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?