Truyền hình Đại Lộc

Thị trấn Ái Nghĩa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022

     Trong 02 ngày 24, 25/5, thị trấn Ái Nghĩa đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ có một phần thực binh năm 2022.

     Cuộc diễn tập vận hành theo cơ chế cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì, phối hợp với Công an, UBMTTQ và các đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển ổn định kinh tế - xã hội, chủ động ngăn ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở. Thông qua đó, nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ, đồng thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống, văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về quốc phòng – an ninh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Quang cảnh diễn tập phòng thủ

Nhật Duy

 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?