Truyền hình Đại Lộc

Hội đồng NVQS huyện Hội nghị xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2023

     Chiều ngày 18/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện tổ chức Hội nghị xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2023. Đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì Hội nghị.

     Tại Hội nghị, đã thông qua kết quả xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ về lý lịch, sức khỏe, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, đạo đức, chính trị… Qua đó, nhằm phân loại và thông qua các danh sách công dân miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, tạm hoãn nhập ngũ trong thời bình vì lý do sức khỏe, học vấn, chính sách, không và chưa gọi nhập ngũ vì lý do chính trị, đạo đức, văn hóa, hoàn cảnh gia đình....; Kết quả, Hội đồng NVQS huyện đã kết luận danh sách 1.160 thanh niên công dân trong tổng số 6.435 công dân trong độ tuổi đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS yêu cầu Hội đồng NVQS, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan, nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc nghề nghiệp, công việc, trình độ của các nam thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các ban ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS đến với quần chúng nhân dân, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các thanh niên và gia đình có con em nằm trong diện gọi, khám tuyển NVQS thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.

                                                                                                                 Nhật Duy         

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?