Truyền hình Đại Lộc

Thị trấn Ái Nghĩa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024

     Ngày 22/11, UBND thị trấn Ái Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024.

     Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2023, UBND thị trấn Ái Nghĩa đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt  nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, bàn giao 37 tân binh chất lượng tốt cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được chú trọng…

     Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024; đông thời khen thưởng cho 05 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sựđịa phương năm 2023.

                                                                                                       Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?