Truyền hình Đại Lộc

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

     Ngày 24/10, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023 cho đội ngũ cán bộ dân vận cở sở trên địa bàn huyện.

     Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Từ chủ trưởng, chính sách đến thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác dân vận trong tình hình mới và hướng dẫn một số hoạt động của Tổ dân vận; chuyên đề đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Thông qua tập huấn, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện trong tình hình hiện nay, đồng thời cập nhật kịp thời những chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ về công tác dân vận.

                                                                                                                Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?