Truyền hình Đại Lộc

Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Đảng

     Chiều ngày 26/10, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Đảng. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ. Đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

     Các đại biểu dự Hội nghị đã được quán triệt các văn bản mới của Trung ương gồm: Chỉ thị số 24- CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

                                                                                                                   Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?