Truyền hình Đại Lộc

Hội Nông dân xã Đại Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

     Ngày 23/2, Hội Nông dân xã Đại Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Lãnh đạo Hội Nông dân huyện và lãnh đạo địa phương đến dự và tặng hoa chúc mừng.

     5 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân xã Đại Quang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống của nhân dân. Hội Nông dân phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thành lập 4 mô hình phân loại rác thải tại nguồn, cấp phát 750 giỏ, thùng nhựa đựng rác thải trị giá hơn 230 triệu đồng. Tín chấp cho gần 1.000 lượt hội viên nông dân vay các nguồn vốn với tổng số tiền 08 tỷ đồng để mở rộng sản xuất, chăn nuôi. Toàn xã có 327 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó cấp Trung ương 01 hộ, cấp tỉnh 14 hộ.

     Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Nông dân huyện sắp tới.                

  Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?