Truyền hình Đại Lộc

UBMTTQVN xã Đại Hưng phối hợp với Công an xã tổ chức Lễ phát động Phong trào BVANTQ và ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình đạo hữu” tại chùa Tứ Hiệp, thôn Đại Mỹ

     Ngày 23/8, UBMTTQVN xã Đại Hưng phối hợp với Công an xã tổ chức Lễ phát động Phong trào BVANTQ và ra mắt mô hình “ Phân loại rác thải tại hộ gia đình đạo hữu” tại chùa Tứ Hiệp, thôn Đại Mỹ.

     Tại Lễ phát động bà con đạo hữu đã được Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; tuyên truyền Luật An toàn giao thông, Luật Bảo vệ môi trường, công tác thu gom rác thải và phân loại rác thải tại gia đình…

     Dịp này, UBMTTQVN xã đã trao tặng 20 giỏ đựng rác cho bà con đạo hữu chùa  Tứ Hiệp.

                                                                                                       Bích Liễu 

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?