Truyền hình Đại Lộc

Ủy ban MTTQVN huyện triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029

     Chiều ngày 14/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

     Tại Hội nghị đã quán triệt, triển khai các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và Chỉ thị số 29-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đề án, Hướng dẫn của trung ương, tỉnh về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

     Theo dự kiến, Đại hội Mặt trận TQVN các xã, thị trấn hoàn thành trước ngày 30/4/2024; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

                                                                                                           X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?