Truyền hình Đại Lộc

UBMTTQVN xã Đại Thắng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2024 và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024- 2029

     Sáng ngày 07/5, UBMTTQVN xã Đại Thắng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2024 và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ  2024 - 2029.

     Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động và các mối quan hệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, vận dụng tình hình thực tiễn vào công việc một cách hiệu quả, góp phần  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

     Dịp này, UBMTTQVN xã Đại Thắng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ  2024 - 2029.

                                                                                                     Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?