Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Đồng phát động xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024

     Xã Đại Đồng vừa tổ chức Lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Đến dự các đồng chí Lương Tấn Thành, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; đồng chí Hồ Ngọc Mẫn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại biểu lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và lãnh đạo địa phương.

     Sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Đại Đồng đã tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này, xã đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Còn 8 tiêu chí chưa đạt đó là: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; Tiêu chí số 2 và về Giao thông; Tiêu chí số 6 về Văn hóa; Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 17 về Môi trường; Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống; Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh.

     Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Mẫn đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Đồng trong thời gian qua. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024, đồng chí nhấn mạnh: Cần tập trung rà soát các tiêu chí, xác định nhiệm vụ của từng tiêu chí, huy động nguồn lực xã hội hóa, cũng như gắn trách nhiệm của cán bộ chỉ đạo điểm. Bên cạnh đó, UBMTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội cần có các hình thức vận động linh hoạt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng để về đích xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

     Dịp này, xã Đại Đồng cũng đã tổ chức Hội trại “Nông thôn ngày mới”.

                                                                                                            X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?