Truyền hình Đại Lộc

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Đài Truyền thanh cấp xã năm 2024

     Sáng ngày 22/5, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2024 cho Trưởng Ban Biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

     Tại Hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện đã truyền đạt các Chuyên đề: Quy định về hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã; Quy định về hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cấp xã; Kỹ năng sản xuất chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã… Qua đó, nhằm giúp cho Ban Biên tập Đài Truyền thanh các xã, thị trấn nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cung cấp thông tin cho Nhân dân.

                                                                                                      Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?