Truyền hình Đại Lộc

Tuyên truyền lưu động “Phòng, chống tín dụng đen, bạo lực gia đình và tác hại thuốc lá” năm 2024

     Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm VH-TT & TT-TH huyện Đại Lộc vừa tổ chức Chương trình tuyên truyền lưu động “Phòng, chống bạo lực gia đình, tín dụng đen và tác hại thuốc lá” tại các xã Đại Minh, Đại Thắng và Đại Hiệp. Đến dự có lãnh đạo Trung tâm Văn hoá tỉnh; Trung tâm VH-TT & TT-TH huyện và lãnh đạo các địa phương.

     Thông qua các tiết mục văn nghệ, kịch dân ca Quảng Nam, các diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam đã thông tin cho người dân về thực trạng tín dụng đen, bạo lực gia đình và tác hại thuốc lá  trong thời gian qua đã gây nhiều tác động xấu cho xã hội. Từ đó truyền tải thông điệp “Nói không với tín dụng đen” và nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

                                                                                                     Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?