Truyền hình Đại Lộc

Hội Nông dân xã Đại Cường tổ chức ra mắt các mô hình hỗ trợ sản xuất và đảm bảo an ninh - trật tự ở khu dân cư

      Ngày 15/5, Hội Nông dân xã Đại Cường tổ chức ra mắt Tổ hội nghề nghiệp "Dịch vụ cơ giới hoá làm đất và thu hoạch lúa" tại thôn Quảng Đại, gồm 09 thành viên tham gia. Nhiệm vụ của Tổ là liên kết các chủ phương tiện có máy cày và máy gặt đập liên hợp, phân chia thời gian và diện tích đất sản xuất một cách hợp lý, giúp bà con nhân dân trong thôn đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và thu hoạch mùa vụ.

     Cũng tại thôn Quảng Đại, Hội Nông dân xã Đại Cường phối hợp với Công an xã ra mắt mô hình "Chi hội nông dân không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội". Hội viên tham gia mô hình tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, nhất là các tệ nạn xã hội ở địa bàn khu dân cư, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

                                                                 Nguyễn Thị Minh Yến (Đại Cường)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?