Truyền hình Đại Lộc

Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Đại Cường ra mắt Phòng đọc sách, báo tại thôn Thanh Vân

     Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Đại Cường phối hợp với Ban nhân dân thôn Thanh Vân vừa tổ chức ra mắt Phòng đọc sách, báo tại thôn Thanh Vân. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại biểu các Hội, đoàn thể của xã cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trong thôn.

     Phòng đọc sách, báo thôn Thanh Vân gồm nhiều tài liệu tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các đề tài về văn hóa, lịch sử Việt Nam; kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng v.v…  Qua đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo trong cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập.

                                                                                             Hữu Bảo (Đại Cường)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?