Truyền hình Đại Lộc

Đoàn Thanh niên xã Đại Phong ra mắt CLB “Giọt hồng yêu thương”

     Đoàn Thanh niên xã Đại Phong vừa ra mắt Câu lạc bộ “Giọt hồng yêu thương”, ban đầu có 12 thành viên tham gia và đăng ký vào ngân hàng máu sống.

     Tất cả các dữ liệu của thành viên CLB được cung cấp cho các bệnh viện. Khi cần tiếp máu, Ban Chủ nhiệm CLB sẽ liên hệ với thành viên có nhóm máu phù hợp để tiến hành hiến máu tại bệnh viện, hỗ trợ kịp thời cho các bệnh nhân nặng.

Dịp này, Đoàn Thanh niên xã cũng đã trao tặng 03 suất quà cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Đoàn Thanh niên xã đã trao tặng 03 suất quà

cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Tưởng Thị Thùy Liên( Đại Phong)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?