Truyền hình Đại Lộc

Bảo hiểm xã hội Đại Lộc tập huấn công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

Sáng ngày 14/10, BHXH Đại Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Đồng chí Nguyễn Quang Thân, Giám đốc BHXH huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, UVBTV, PCT UBND cùng lãnh đạo các xã thị trấn và đại lý thu BHYT. Tại hội nghị, các đại biểu và Đại lý thu sẽ được hướng dẫn những nội dung  cơ bản việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm: hướng dẫn kê khai các biểu mẫu điều tra, khảo sát; cung cấp biểu mẫu; phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện…

.

Tính đến 31/8/2015, độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện chiếm gần 73% dân số; thấp hơn tỷ lệ bao phủ của tỉnh 0,3%. Để đạt tỷ lệ 75% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2015, đồng chí Nguyễn Hữu Vũ- UVBTV, PCT UBND chỉ đạo UBND các phường, xã phải thành lập Ban chỉ đạo kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai đồng bộ công tác này; khẩn trương triển khai việc điều tra, khảo sát đến các thôn, khu phố trên địa bàn phối hợp tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia BHYT; cố gắng hoàn thành việc khảo sát, lập danh sách và tập trung vận động hộ gia đình tham gia BHYT hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2015.

                                                                                                     XTrinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?