Truyền hình Đại Lộc

Agribank Chi nhánh huyện Đại Lộc ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động ngân hàng

     Công an huyện và Agribank Chi nhánh huyện Đại Lộc vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động ngân hàng. Đến dự có đại biểu lãnh đạo, cán bộ và CNVC hai đơn vị.

     Tại Lễ ký kết Quy chế, hai bên đã thống nhất các biện pháp tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động giao dịch ngân hàng tại Agribank Đại Lộc, các Phòng giao dịch tại vùng A, vùng B và hệ thống máy ATM, CDM của Agribank trên địa bàn huyện; tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao...  Qua đó, nhằm chủ động đấu tranh với loại tội phạm, đảm bảo đảm bảo an ninh và an toàn tiền, tài sản của hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện.

                                                                                                   X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?