Truyền hình Đại Lộc

Công an tỉnh tập huấn công tác đảm bảo an ninh - trật tự năm 2023

     Sáng ngày 11/7, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh - trật tự năm 2023 cho trên 200 học viên là lực lượng quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện.

     Tại Hội nghị đã truyền đạt các chuyên đề liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự như: Tổng quan về công tác xây dựng nông thôn mới và tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm ANTT của các lực lượng tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở… Qua đó, nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ cơ sở, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh - trật tự ở địa phương trong tình hình mới.

                                                                                                       Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?