Truyền hình Đại Lộc

Tuyên truyền pháp luật qua hình thức hát bài chòi

     Phòng Tư pháp huyện phối hợp với UBND xã Đại Thạnh vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật năm 2021 tại địa bàn khu dân cư thôn An Bằng.

     Tại đây, các diễn viên Câu lạc bộ hô hát bài chòi của huyện đã lồng ghép tuyên truyền một số quy định pháp luật về: đất đai, xây dựng, hôn nhân và gia đình, công tác hộ tịch, nghĩa vụ quân sự, bảo vệ trẻ em, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026...

     Ban Tổ chức đã trao giải cho những người trúng thưởng và tặng 10 suất quàcho hộ gia đình khó khăn trong thôn.

                                                                                                  Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?