Truyền hình Đại Lộc

Trường THCS Nguyễn Trãi phối hợp với Công an thị trấn Ái Nghĩa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ An toàn giao thông”.

     Liên đội trường THCS Nguyễn Trãi phối hợp với Công an thị trấn Ái Nghĩa vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “An toàn giao thông”.

     Tại buổi sinh hoạt, các em đội viên và học sinh đã được nghe Công an thị trấn tuyên truyền nội dung của Luật An toàn giao thông và các văn bản luật khác liên quan đến trẻ em; quy chế phối hợp trong công tác giáo dục pháp luật và đảm bảo trật tự an ninh trong trường học.

     Dịp này, trường THCS Nguyễn Trãi phát động thực hiện “Tháng an toàn giao thông” và "Tuần lễ học tập suốt đời " năm học 2021 - 2022.

                                                                                                          Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?