Truyền hình Đại Lộc

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2024

     Sáng ngày 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đoàn Ngọc Tuấn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện cùng 150 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận 113 khu dân cư trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

     Các đại biểu sự Hội nghị đã được các báo cáo viên truyền đạt một số nội dung về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của công tác MTTQVN; Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống MTTQ các cấp; Chuyên đề năm 2024 của Tỉnh ủy Quảng Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông tin thời sự trong nước và quốc tế… Qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở nâng cao kiến thức, nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận trong tình hình mới; cập nhật kịp thời nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

                                                                                                       X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?