Truyền hình Đại Lộc

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

     Sáng ngày 11/01, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các xã, thị trấn.

     Năm 2023, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ huyện chú trọng việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đã triển khai thực hiện quy trình chỉ định bổ sungủy viên Ban Chấp hànhĐảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 03 trường hợp, chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đồng thời giới thiệu nhân sự bầu cử ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 01 trường hợp; hoàn thành bố trí 100% bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương; Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cấp ủy và các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị. Trong năm, kết nạp 120 đảng viên, đạt 109,1%; công nhận đảng viên chính thức 94 trường hợp; xóa tên, cho ra khỏi đảng 63 trường hợp, trao huy hiệu Đảng cho 194 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, hoàn thành kiểm tra 04 tổ chức đảng và 06 đảng viên; giám sát 04 tổ chức đảng và 06 đảng viên; thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 47 đảng viên. Triển khai  thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Mô hình ‘dân vận khéo” ngày càng được nhân rộng ở các địa phương, đơn vị. Văn phòng cấp uỷ từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, phục vụ cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

     Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế của công tác xây dựng Đảng năm 2023 đó là: Công tác theo dõi, nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số nơi có lúc chưa kịp thời; Có 01 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Tiến độ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy một số địa phương chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra, chất lượng kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Việc phối hợp thực hiện Quy chế công tác dân vận ở một số địa phương, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ. Công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời, chất lượng có mặt chưa cao,....

     Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023 và 27 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (từ năm 2019 đến năm 2023).

                                                                                                        Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?