Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá các mặt công tác năm 2023, triển khai Chương trình công tác năm 2024 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

     Chiều ngày 11/1, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá các mặt công tác năm 2023, triển khai Chương trình công tác năm 2024 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

      Năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả của các cấp chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ, của các tầng lớp Nhân dân, huyện Đại Lộc đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất  đạt 14.855 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.359,5 tỷ đồng, tăng 4,6%. Trên lĩnh vực CN – TTCN – XD, giá trị sản xuất đạt 9.302 tỷ đồng, tăng 3,1%, trong đó giá trị CN - TTCN phần huyện quản lý đạt 7.044 tỷ đồng, tăng 3,83%. Hoạt động TM – DV  trên địa bàn huyện cơ bản duy trì sự ổn định. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc. Công tác chăm sóc NCC, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời.

     Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, toàn huyện tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh. Đẩy nhanh thực hiện thủ tục các dự án, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung đẩy mạnh hoàn thành công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn huyện theo hướng bền vững. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi số đồng bộ; cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thu hút tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác; góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai. Giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, đề nghị các các cấp, các ngành triển khai ngay Chương trình công tác năm 2024. Trước mắt, cần tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân. Tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và thực hiện chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết. Đảm bảo công tác giao quân năm 2024 đạt chỉ tiêu trên giao.

                                                                                                       Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?