Truyền hình Đại Lộc

Lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An và Nhà lưu niệm, nơi thành lập Đảng bộ huyện nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9

     Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạnh Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hõa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023), chiều ngày 31/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức Lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An, Nhà lưu niệm, nơi thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc. Đến dự Lễ viếng có đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan của Trung ương, tỉnh đóng trên đia bàn của huyện; Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành, Hội, đoàn thểcủa các xã, thị trấn vùng C.

     Các đồng chí lãnh đạo huyện và các Đoàn đại biểu đã dâng hương, thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam,  Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sỹ, các Bà mẹ VNAH, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đại Lộc nguyện kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của cha anh, chung sức, đồng lòng bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng phát triển về mọi mặt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

     Dịp này, các đồng chí lãnh đạo của huyện cũng đã đến dâng hương tại Đài Chiến thắng Thượng Đức (xã Đại Lãnh) và Bia tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577 (xã Đại Chánh).

                                                                                         Văn Tuấn - Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?