Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023

     Chiều ngày 06/9, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023.  Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

     Trong tháng 8/2023, các ngành và địa phương đã có nhiều nỗ lực, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn đầu tư công; quản lý chặt chẽ tài nguyên, môi trường; chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai. Công tác chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có những chuyển biến tích cực.

     Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Công tác điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa từ nay đến năm 2030 chưa đảm bảo. Công tác hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các công ty,  xí nghiệp, trong khu dân cư vẫn còn xảy ra...

     Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực. Tích cực huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ của tháng 9 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 

                                                                                                          X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?