Truyền hình Đại Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với lãnh đạo huyện Đại Lộc về các Chương trình mục tiêu quốc gia

     Ngày 01/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với huyện Đại Lộc về tình hình triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan của huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc
với lãnh đạo huyện Đại Lộc.

     Báo cáo tại buổi làm việc cho biết: Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 được huyện Đại Lộc quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả khả quan. Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư; các mô hình sản xuất, các hình thức liên doanh, liên kết sản xuất được đẩy mạnh thực hiện, giúp nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Tính đến cuối năm 2020, huyện Đại Lộc có 13 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 16 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Đại Lộc được công nhận huyện NTM mới. Việc thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo cũng được huyện Đại Lộc triển khai hiệu quả. Các chương trình hỗ trợ về y tế đối với người nghèo, cận nghèo; chương trình nhà ở hộ nghèo; chính sách hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ giáo dục; vay vốn ưu đãi; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề được đẩy mạnh thực hiện, nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm mạnh. Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện còn 1.129 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,68%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của toàn tỉnh.

                                                                                                 Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?