Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Đại Lộc, giai đoạn 2020 – 2025

     UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Đại Lộc, giai đoạn 2020 – 2025 nhằm chủ động giám sát phát hiện sớm, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); đảm bảo áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu tổn thất về kinh tế.

     Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:

     - Có trên 70% số xã, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 1 đến 3 năm đầu thực hiện kế hoạch; đến năm 2025 toàn huyện có trên 95% số xã, thị trấn không có bệnh  DTLCP.

      - Có 50% cơ sở chăn nuôi lợn quy mô trang trại được chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với bệnh DTLCP.

      Những nội dung trọng tâm cần thực hiện gồm: Chăn nuôi lợn an toàn sinh học (ATSH); Tổ chức nuôi tái đàn lợn; Giám sát dịch bệnh; Tiêu huỷ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; Kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn; Quản lý giết mổ lợn và việc tiệu thụ các sản phẩm thịt lợn; Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

     Trong giai đoạn 2020 – 2025, toàn huyện cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ tái phát dịch bệnh, chăn nuôi ATSH và ATDB trên diện rộng đến từng đối tượng cụ thể (vận chuyển, buôn bán lợn, người chăn nuôi, cán bộ làm công tác thú y...). Đẩy mạnh truyền thông về nguy cơ đối với sức khoẻ cộng đồng, ATDB, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi,... do hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn gây ra. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng, in ấn tờ gấp, biển quảng cáo phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở thôn, xã). Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về giám sát, xử lý ổ dịch cho cán bộ làm công tác thú y tại địa phương.

                                                                                                            Văn Tuấn

 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?