Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2018 – 2020) thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)

     Sáng qua, ngày 07/4, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đọan 2018 - 2020 và triển khai Kế hoạch thực hiện giai đọan 2021 – 2025 trên địa bàn huyện. Đồng chí Hồ Ngọc Mẫn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Thường trực HĐND huyện.

     OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị và là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP, đến nay huyện Đại Lộc có 13 sản phẩm đăng kí tham gia chương trình OCOP (gồm 3 sản phẩm mới và 10 sản phẩm đã có). Đã có 11 sản phẩm đạt hạng sao cấp tỉnh (trong đó có 10 sản phẩm 3 sao, 1 sản phẩm 4 sao).

     Huyện Đại Lộc phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 25 sản phẩm đạt 3 sao trở lên (trong đó có 15 sản phẩm 3 sao, 10 sản phẩm đạt 4 sao). Xây dựng 1 Trung tâm OCOP cấp huyện và 3 điểm bán hàng OCOP…

Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?