Truyền hình Đại Lộc

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Quảng Huế, đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An

     UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Quảng Huế, đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc. Đây là khu vực có tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, mỗi năm nước sông ăn sâu vào làng mạc, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất của hàng trăm hộ dân.

     Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Quảng Huế, đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc gồm nhiều hạng mục như: Xây mới đoạn kè bờ tả tại vị trí hố xói có chiều dài 270m; sửa chữa đoạn kè bờ tả với chiều dài 550m; xây mới đoạn kè bờ hữu với chiều dài 300m, dự án có tổng mức đầu tư 64,5 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2024.  Đây là dự án quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, đất canh tác và các công trình hạ tầng ven sông, góp phần ổn định đời sống dân cư và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                                                                                        Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?