Truyền hình Đại Lộc

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước Giao Thủy

     UBND tỉnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước Giao Thủy tại thôn 1, xã Đại Hòa với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20,1 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Quy mô dự án bao gồm diện tích đất sử dụng dự án khoảng 2.600m2; công suất thiết kế: 2.000m3/ngày đêm.

     Dự án thực hiện trong vòng 2 năm 2024 - 2025; trong đó năm 2024 hoàn thành thủ tục chấp thuận đầu tư và công tác chuẩn bị đầu tư; năm 2025 thi công xây dựng và đưa công trình vào vận hành, khai thác. Dự án Nhà máy nước Giao Thủy gồm các hạng mục: khu khai thác và xử lý nước (công trình thu khai thác nước mặt, trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô và nhà máy xử lý nước tại thôn 1, xã Đại Hòa là nước mặt sông Thu Bồn, phía hạ lưu cầu Giao Thủy); bể chứa nước sạch điều hòa đặt tại khuôn viên nhà máy có dung tích 1.000m³, nhiệm vụ cấp nước cho toàn bộ dự án qua hệ thống bơm biến tần; mạng lưới cấp nước là các đường ống truyền tải, phân phối được xây dựng trên địa bàn xã Đại Hòa.

                                                                                                                    Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?