Truyền hình Đại Lộc

Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi

     Ngày 16/10, Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2023.

     Tại buổi tuyên truyên, Đoàn Thanh niên xã đã truyền đạt những nôi dung liên quan đến biên giới, biển, đảo của Việt Nam, sứ mệnh cao cả của các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc. Qua đó, nhằm bồi đắp lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, tiếp thêm niềm tin và động lực để tuổi trẻ ngày nay noi gương các thế hệ cha anh đi trước tích cực bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

                                                                                                          Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?