Truyền hình Đại Lộc

Năm 2023, toàn huyện xây dựng mới và sửa chữa 25 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

     Trong năm 2023, UBMTTQVN huyện phối hợp với UBMTTQVN các xã, thị trấn triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Bằng các nguồn vận động như: Qũy Vì người nghèo, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ... đã tiến hành xây mới 24 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 01 ngôi nhà khác với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Qua đó, nhằm tạo điều kiện để người nghèo có nơi ăn chốn ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

                                                                                                                  Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?