Truyền hình Đại Lộc

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện

     Ngày 14/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Đại Lộc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến dự có đồng chí Hồ Ngọc Mẫn, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện.

Quang cảnh Hội nghị phản biện xã hội

     Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2023, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện uớc tính trên 16.672,99(tương đương 45,68 tấn/ngày), trong đó thị trấn Ái Nghĩa có mức phát thải bình quân đầu người cao nhất huyện. Do vậy, việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm thiểu tổng lượng rác thải phải vận chuyển đi xử lý hằng năm là điều cấp thiết.

     Theo dự thảo Đề án, toàn huyện phấn đấu đến năm 2025 giảm 10% lượng rác thải đưa đi xử lý, đến năm 2030 giảm 25-30% lượng rác thải đưa đi xử lý nhằm giảm chi phí trong công tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm  ngân sách nhà nước.

     Nhiều ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã thống nhất về bố cục, nội dung, kinh phí thực hiện Đề án… Trong đó, nhấn mạnh công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền; đồng thời, cần có giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn một cách hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt việc phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt…

                                                                                                      Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?