Truyền hình Đại Lộc

Đoàn Thanh niên xã Đại Chánh tặng 80 mặt nạ chống giọt bắn

      Tiếp tục các hoạt động tình nguyện nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Đoàn Thanh niênxã Đại Chánh vừa tổ chức trao tặng 80 mặt nạ chống giọt bắn, phát 300 khẩu trang miễn phí và 40 tai giả (dụng cụ hỗ trợ tai khi đeo khẩu trang) cho các tiểu thương tại chợ và người dân trong xã. Đồng thời, tổ chức khai báo y tế tại nhà nhằm giúp người dân nâng cao ý thức,hạn chế tình trạng lây lan của dịch bệnhCovid-19, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Bích Liễu 

 

 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?