Truyền hình Đại Lộc

Năm 2024, huyện Đại Lộc đặt mục tiêu có khoảng 1000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC

     Hiện nay, toàn huyện có khoảng 17.017 ha rừng tự nhiên được hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ. Trong đó, diện tích thực hiện theo Chương trình lâm nghiệp bền vững là 11.660ha, dịch vụ môi trường rừng là 5.358ha. Các ngành chức năng và các địa phương có đất rừng đang triển khai việc rà soát, kiểm tra, đánh giá lại các diện tích rừng theo dự án KFW6.

     Theo đó, năm 2024 này, huyện Đại Lộc phối hợp với Công ty Lâm nghiệp Thiện Hoàng tiếp tục triển khai chương trình cấp chứng chỉ rừng đạt tiêu chuẩn quốc tế FSC. Phấn đấu có khoảng 1.000ha rừng được cấp chứng chỉ.

                                                                                                      Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?