Truyền hình Đại Lộc

UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ lúa Đông xuân năm 2023 - 2024

      Sáng ngày 07/5, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 và triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024. Đồng chí Hồ Ngọc Mẫn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

     Vụ Đông Xuân 2023 - 2024 nông dân trong huyện đã gieo trồng gần 7.423 ha, tăng 33,7 ha so với cùng kỳ năm 2023; tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt gần 31.000 tấn, đạt 49,10% so với kế hoach cả năm. Trong đó, có 4.231,5 ha lúa, năng suất bình quân đạt 66,3 tạ/ha, 528,6 ha ngô năng suất ước đạt 69,5 tạ/ha, 1.102,2 ha rau, đậu các loại, sản lượng thu được trên 15.468 tấn. Ngành chăn nuôi phát triển khá, đàn gia súc, gia cầm giữ vững ổn định. Một số dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: dịch tả lợn Châu Phi, dịch LMLM phát sinh rải rác và đã được bao vây, khống chế, không để phát sinh ra diện rộng. Công tác tiêm phòng các loại vắc xin trên vật nuôi được chú trọng, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 70% tổng đàn.

         Tại Hội nghị, đã đề xuất các giải pháp giúp nông dân sản xuất tốt vụ Hè Thu tới.

                                                                                                                     X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?