Truyền hình Đại Lộc

Hội nghị tổng kết công tác Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

     Ngày 16/01, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đặng Văn Kỳ, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện chủ trì Hội nghị. Đến dự có đại biểu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành viên BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện; lãnh đạo và Chủ tịch CĐCS  các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện.

     Trong năm 2023, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện đã đi vào chiều sâu, chất lượng, khơi dậy được nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Qua xét duyệt, toàn huyện có trên 39.639 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 95,73%; có 85% thôn, khu phố đạt danh hiệu Khu phố hóa, Thôn văn hóa. Trong đó, có 66 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục trở lên; có 310/711 tộc họ được công nhận Tộc văn hóa, trong đó có 217 tộc được công nhận Tộc văn hóa lần 2 trở lên. Ngoài ra, các thiết chế văn hoá cũng đã được huyện quan tâm đầu tư xây dựng. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"... đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho nhân dân. 

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được trong năm qua.Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các thôn, khu phố, hộ gia đình trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đảm bảo thực chất, hiệu quả và bền vững. Trước mắt, quan tâm tổ chức vui Xuân đón Tết cho nhân dân và người lao động; thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công và các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan, tạo không khí phấn khởi đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

     Dịp này, UBND huyện trao Giấy công nhận cho 96 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa” năm 2023; tặng Giấy khen cho 40 gia đình, thôn, khu phố, tộc họ, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023. LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao Bằng công nhận cho 09 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn từ năm 2022 - 2023 và 66 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn từ năm 2019 – 2023.

                                                                                                             X.Trinh

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?