Truyền hình Đại Lộc

Tộc Huỳnh Văn, thôn Thạnh Tân, xã Đại Chánh tổ chức Lễ khánh thành từ đường và phát động xây dựng “tộc văn hoá”.

     Tộc Huỳnh Văn, thôn Thạnh Tân, xã Đại Chánh vừa tổ chức Lễ khánh thành  từ đường và phát động xây dựng “tộc văn hoá”.

     Tại buổi Lễ, UBND xã Đại Chánh đã trao Quyết định công nhận Tộc ước. Theo đó, tất cả con cháu trong tộc đều có trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng “tộc văn hóa”, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia tốt các phong trào của địa phương.

     Việc xây dựng “Tộc văn hóa” nhằm bảo vệ và phát huy truyền thống của gia tộc, giáo dục con cháu ý thức hướng về cội nguồn, sống có nghĩa tình, đồng thời góp phần quan trọng vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã trong thời gian đến.

                                                                                                       Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?