Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Lãnh thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có có cách mạng và bảo trợ xã hội

     Xã Đại Lãnh vừa triển khai thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có có cách mạng và bảo trợ xã hội. Theo đó, UBND xã đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ mở tài khoản không dùng tiền mặt và phối hợp với Bưu điện Đại Lộc và Ngân hàng Đông Á tuyên truyền và hướng dẫn cho các đối tượng mở thẻ để được nhận tiền qua tài khoản ngân hàng… Qua đó, nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thụ hưởng chính sách đầy đủ và chính xác; bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch, an toàn và tiết kiệm chi phí hành chính từ nguồn ngân sách Nhà nước.

                                                                        Nguyễn Thành Trung (Đại Lãnh)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?