Truyền hình Đại Lộc

Đảng ủy xã Đại Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X

     Ngày 09/5, Đảng ủy xã Đại Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị  số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ (gọi tắt là Chỉ thị số 10). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo địa phương và đại biểu cấp ủy các Chi bộ trực thuộc.

     Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X, hầu hết các Chi bộ trên địa bàn xã đã khắc phục kịp thời những tồn tại tại, hạn chế trong thời gian qua. 100% Chi bộ đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 80 – 95%. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ ngày càng được nâng cao, đảm bảo đúng quy định… Tuy nhiên, việc chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt ở một số Chi bộ vẫn còn hạn chế, chưa đúng theo qui định. Phần lớn các Chi bộ trực thuộc chưa thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề 1 lần/quý theo hướng dẫn. Chủ trì cuộc họp chưa tập trung gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên thể hiện chính kiến của mình, một số đảng viên còn e ngại, ít phát biểu trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ.

                                                                           Hồ Văn Chín (Đại Thắng)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?